Single post
Robota papierkowa to dla ksiegowego codzienność

Jaki jest zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC biur podatkowych?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność związaną z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz doradztwem wykonywanym na rzecz klientów. Zabezpiecza ono firmę przed skutkami błędów, jakie mogą zostać popełnione w trakcie świadczenia usług.

Robota papierkowa to dla ksiegowego codziennośćOC biuro rachunkowe posiada szeroki zakres ochrony. Ubezpieczenie zawodowe obejmuje on między innymi szkody związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, gromadzeniem i przechowywaniem dokumentów księgowych, inwentaryzacją stanu aktywów i pasywów oraz sporządzaniem sprawozdań finansowych. Warto również wiedzieć, że tego rodzaju ubezpieczenie obejmuje prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, inkasentów i płatników ksiąg podatkowych oraz doradztwa. Ochrona ubezpieczenia biura rachunkowego (kilka słów więcej: https://biuro-rachunkowe.iexpert.pl/) obejmuje także sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych oraz udzielanie pomocy w tym zakresie.

LEAVE A COMMENT