Single post
3603527989_018ee43bd3_b

Kilka informacji o ubezpieczeniu OC doradców podatkowych

Czynności związane z doradztwem podatkowym wykonywać może osoba fizyczna, która znajduje się na liście doradców podatkowych oraz osoba prawna, która została umieszczona w rejestrze osób prawnych upoważnionych do prowadzenia tego rodzaju działalności. Ponieważ zawód ten wiąże się z koniecznością wykonywania wielu odpowiedzialnych czynności związanych z udzielaniem porad, opinii i wyjaśnień z zakresu doradztwa podatkowego na rzecz lub na zlecenie płatników, podatników i inkasentów, dlatego też nie może dziwić fakt, że tego rodzaju działalność została objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej.

3603527989_018ee43bd3_bDoradca podatkowy ubezpieczenie obejmuje różnego rodzaju szkody, jakie zostały wyrządzone na skutek działań lub zaniechań doradcy podczas wykonywania czynności związanych z doradztwem podatkowym. Musimy jednak mieć świadomość, że choć ochrona takiego ubezpieczenia jest dość szeroka, to jednak nie zawsze będzie ona obowiązywała. Sytuacje, w których ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obowiązuje, to np. szkody wyrządzone przez ubezpieczonego krewnym lub spowinowaconym, szkody wyrządzone po skreśleniu z listy doradców podatkowych lub z rejestru osób prawnych do wykonywania działalności związanej z doradztwem podatkowym oraz szkody polegające na wypłacie kar umownych.

Warto wiedzieć, że każde obowiązkowe ubezpieczenie pracownika księgowości posiada określoną sumę gwarancyjną. Wynosi ona 10 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że posiadanie tego rodzaju ubezpieczenia jest rozwiązaniem niezwykle korzystnym zarówno dla ubezpieczonego, jak i jego klientów. Tego rodzaju ubezpieczenie zabezpiecza, bowiem doradcę przed koniecznością pokrywania szkód ze środków własnych lub firmy, a dodatkowo zwiększa jego wiarygodność. Klienci natomiast nie z większym spokojem podchodzą do współpracy z biurem posiadającym doradca podatkowy ubezpieczenie wiedząc, że w razie wystąpienia błędu ich interesy są należycie chronione.

 

LEAVE A COMMENT